Uwaga Czytelnicy – inwentaryzacja zbiorów, 3 – 14 grudnia 2018 r.

W dniach 03.12.2018 – 14.12.2018 r. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WALENTEGO FIAŁKA nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów.

U W A G A   C Z Y T E L N I C Y 

W    dniach

03.12.2018 – 14.12.2018 r.  

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WALENTEGO FIAŁKA

będzie nieczynna

z powodu inwentaryzacji zbiorów.