Regulamin newslettera

Regulamin newslettera

 

  1. Witryna https://www.chelmno.pl umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez Gminę Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
  2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie do wysyłania do Państwa newslettera.
  3. Po zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać informacje związane z wydarzeniami kulturalnymi odbywającymi się w mieście i okolicach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Gminę treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego
  4. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera – przez kliknięcie stosownego linku zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.
  5. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na promocja@chelmno.pl
  6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.
  7. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku, pracodawcy, wieku, numeru telefonu oraz miejscu zamieszkania).
  8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera.
  9. Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora: firma nFinity.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu zapewnienia obsługi technicznej newslettera.
  10. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  11. Zamawiając subskrypcję Newslettera, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności wraz z Polityką Cookies.
  12. Przysługuje Państwu prawo do:
    a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
    b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
    c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
    d) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
    e) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres iod.um@chelmno.pl. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linku zamieszczonego w stopce wiadomości newslettera.  
  14. oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  15. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.