Moneta 2 zł z wizerunkiem Ratusza

32 Historyczne miasta w Polsce – moneta z wizerunkiem chełmińskiego, gotycko-renesansowego ratusza. Niepowtarzalna seria 32 monet o nominale 2 zł upamiętniających miasta o istotnym znaczeniu w dziejach Polski.

 

indeks

 

W dniu 4 października 2006 r. odbyła się w Chełmnie uroczystość związana z wydaniem przez Narodowy Bank Polski monety 2 – złotowej z serii „32 Historyczne miasta w Polsce” z wizerunkiem chełmińskiego, gotycko-renesansowego ratusza. Monetę odsłaniał Prezes Narodowego Banku Polskiego pan prof. Leszek Balcerowicz.  W tym dniu Poczta Polska na rynku przed ratuszem od godziny 11.00 ustawi stoisko, przy którym można było wymienić monety 2 złotowe na równowarte z wizerunkiem ratusza w Chełmnie. Dodatkowo Poczta, przy udziale Urzędu Miasta, przygotowała datownik okolicznościowy, którym można było ostemplować każdą kartkę z Chełmna, czy też inną korespondencję. Od 4 do 11 października 2006 r. w Muzeum Ziemi Chełmińskiej w ratuszu czynna była wystawa pt. „Polskie monety i banknoty w l. 1945-2006”.  Zaproszono również mieszkańców Chełmna i powiatu do udziału w konkursach dot. monety ogłoszonych przez Czas Chełmna oraz Gazetę Pomorską.

 

obrazek_z_blobab8b0

 

Wydanie serii monet miało na celu „propagowanie samorządności lokalnej poprzez zwrócenie uwagi społeczeństwa na miasta nie pełniące obecnie najważniejszych funkcji administracyjnych, ale o znaczeniu historycznym dla województwa i kraju, posiadających przynajmniej 500-letnią tradycję posiadania samorządów i mających istotne znaczenie w dziejach Polski oraz ważny wkład w zasób jej kultury, pełniących ważną rolę w strukturach administracyjnych państwa.” – źródło NBP  Wyboru Chełmna do kolekcji monet dokonał powołany przez Prezesa NBP w 2002 r. Zespół konsultantów historyków, któremu przewodniczył prof. Henryk Samsonowicz. Następnie NBP zwróciło się do Urzędu Miasta Chełmna o zaproponowanie terminu emisji oraz obiektu, jaki powinien zostać uwieczniony na rewersie monety. Wówczas zaproponowano gotycko-renesansowy ratusz, dawną siedzibę władz miasta.  Historyczne znaczenie Chełmna, zauważone przez NBP, zawdzięczamy słynnemu Prawu Chełmińskiemu, mającemu w średniowieczu ogromny wpływ na założenie ponad 200 miast, nadanemu miastu przez Zakon Krzyżacki 28 grudnia 1233 roku i wznowionemu 1 października 1251 roku.  Jednym z zaproponowanych przez Urząd Miasta terminów emisji monety honorującej Chełmno, była data związana z tym ostatnim wydarzeniem. Powiązano ją z przypadającą w 2006 roku 755 – rocznicą wydania tego przywileju.  Odnowiony przywilej chełmiński z 1251 roku miał dodatkowe znaczenie, nie tylko dla samego Chełmna, ponieważ właśnie w nim po raz pierwszy pojawiło się określenie “moneta chełmińska”. Choć ustanowienie jednolitej monety nastąpiło w pierwotnym przywileju z 1233 roku, to jednak ten odnowiony dokument określał jej nazwę i znaczenie jako monety obowiązującej “na całej ziemi” tzn. na terenie państwa krzyżackiego. Moneta zwana również denarem chełmińskim tworzyła podstawę systemu pieniężnego (tzw. stopy menniczej) obowiązującego na tym terenie.