Lech Bolt

Założyciel Klubu Turystów Wodnych w Chełmnie, pasjonat kajakarstwa, społecznik

lech-bolt

Urodził się 9 czerwca 1932 roku w Chełmnie. Przez większość życia zawodowego – pracownik cywilny Jednostki Wojskowej 1636 przy ulicy Biskupiej Chełmnie.
Już jako młody człowiek w 1946 roku na bazie Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej utworzył Klub Turystów Wodnych. Od powstania Klubu do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa. W pierwszych latach istnienia Klubu organizował kilkudniowe spływy kajakowe po Wiśle i Wdzie.
W roku 1960 zorganizował I Ogólnopolski Spływ Kajakowy po Wdzie, który to w następnych latach stał się spływem międzynarodowym i przeniesiony został na Pojezierze Brodnickie i rzeki Drwęcę i WIsłę. Miejscem kończącym te spływy jest zawsze Chełmno. W spływach międzynarodowych biorą udział wodniacy z całej Polski oraz goście zagraniczni m.in. z Niemiec, Holandii, Belgii, Anglii, Bułgarii, Litwy, Francji oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki i Australii.
W 1992 roku patronem Klubu Turystów Wodnych z Chełmna został bł. Jan z Łobdowa – franciszkanin, którego szczątki przez wiele wieków przechowywane były w kościele pofranciszkańskim a obecnie w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Chełmnie.
Poza spływami międzynarodowymi Lech Bolt organizuje spływy w ramach sobotnio – niedzielnego wypoczynku, a od 9 lat, w ramach współpracy z wojskiem Ogólnopolski Spływ Kajakowy Stowarzyszenia Saperów Polskich. Przez wszystkie lata działalności Klubu pełni obowiązki Komandora spływów.
Lech Bolt posiada wszystkie uprawnienia niezbędne do prowadzenia spływów o randze międzynarodowej (m.in. jest Instruktorem Rekreacji Ruchowej, Instruktorem Polskiego Związku Kajakowego, Przewodnikiem Turystyki Kajakowej PTTK I stopnia).
W trakcie swej działalności bardzo szeroko rozwinął współpracę z klubami zagranicznymi, szczególnie z niemieckimi i holenderskimi. Dzięki takim kontaktom członkowie Klubu Turystów Wodnych z Chełmna mają możliwość udziału w spływach w wielu krajach, co przyczynia się do promocji naszego miasta w wielu krajach Europy.
Lech Bolt posiada liczne odznaczenia państwowe i resortowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, złoty medal pamiątkowy „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”, odznaki za „Zasługi dla Turystyki”, „Zasłużony Działacz Turystyki”, złoty medal „Za zasługi dla obrońców Kraju”, złote Honorowe Odznaki PTTK i Polskiego Związku Kajakowego. Lech Bolt jest również Honorowym Członkiem PTTK.

Opracowanie – Muzeum Ziemi Chełmińskiej