ks. Jan Kujaczyński

Wieloletni proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie, opiekun duchowy internowanych na „Kepie Panieńskiej”.

jan-kujaczynki

Urodził się 31 maja 1925 r. w Łysomicach. W 1947 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Kazimierza Kowalskiego w 1952 roku. Zanim objął parafię chełmińską, pracował jako wikary w Gdyni – Chyloni, Czersku i Toruniu. W 1959 roku został proboszczem parafii w Zieleńcu, natomiast w maju 1968 roku objął probostwo parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie. Zarządzał nią przez ponad 30 lat.  Był jednym z najdłużej pracujących tu proboszczów.
W uznaniu postawy kapłańskiej w 1970 roku ks. Kujaczyński został mianowany Kanonikiem Kapituły Katedralnej Chełmińskiej. W grudniu 1992 roku przyznano mu tytuł Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II. Od roku 1968 do 2001 pełnił funkcję dziekana dekanatu chełmińskiego.
Z chwilą objęcia probostwa w Chełmnie ksiądz Kujaczyński rozpoczął szereg kompleksowych remontów zabytkowych kościołów oraz Kaplicy na Bramie Grudziądzkiej. Przyczynił się do nadania bardziej uroczystego charakteru odpustowi chełmińskiemu. Podjął też starania o konserwację cudownego obrazu Matki Bożej  Bolesnej Chełmińskiej. Na jego opiekę i wsparcie mogli liczyć internowani – rezerwiści  stacjonujący w obozie na „Kępa Panieńska” – skazani za działalność w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Ksiądz Kujaczyński interweniował u władz wojskowych. Organizował też transport żywności i leków dla internowanych.
W 2003 roku z okazji 770 – lecia nadania praw miejskich Chełmnu ksiądz prałat Jan Kujaczyński został uhonorowany wyróżnieniem „Za zasługi dla społeczeństwa i miasta Chełmna”, a  2009 roku odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Natomiast 24 listopada 2012 roku obchodził jubileusz 60 – lecia kapłaństwa.

Ksiądz Kujaczyński swoją skromnością i życzliwością zyskał sobie szacunek wielu mieszkańców Chełmna i współpracujących z nim wikariuszy. Mimo, że od kilku lat korzysta z zasłużonego odpoczynku od obowiązków administracyjnych, nadal chętnie uczestniczy w życiu parafii.

Opracowanie – Muzeum Ziemi Chełmińskiej