Dr Stefan Rafiński

Historyk specjalizujący się w badaniach dziejów Gimnazjum Chełmińskiego, patriotycznych postaw jego wychowanków oraz abiturientów i ich osiągnięć.  Wychowawca wielu pokoleń chełmińskiej młodzieży.

stefan-rafinski

Urodził się 7 sierpnia 1929 roku w Grudziądzu. W rodzinnym mieście ukończył gimnazjum oraz Liceum Pedagogiczne. W 1951 roku otrzymał świadectwo dojrzałości i dyplom nauczycielski. Od 1952 roku pracował jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Chełmnie. Równolegle studiował zaocznie historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, którą ukończył w 1956 roku. Pięć lat później otrzymał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu tytuł magistra historii. Natomiast 22 grudnia 1977 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego nadała mu stopień doktora nauk humanistycznych za pracę „Rola Gimnazjum Chełmińskiego  w rozwoju kultury polskiej w okresie zaboru 1837 – 1920”.
W dorobku naukowym dr Rafińskiego znajduje się ponad 30 artykułów naukowych o Chełmnie i Pomorzu oraz książki : „Z dziejów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  w Chełmnie” (wyd. I 2001, wyd. II 2002, wyd. III 2007) i „Chełmiński Słownik Biograficzny” (2006).
Stefan Rafiński od wielu lat współpracuje ze „Słownikiem Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego”, „Rocznikiem Grudziądzkim”, „Rocznikiem Gdańskim” czy „Pomeranią”, w których opublikował 60 życiorysów wybitnych obywateli z Pomorza, w tym wielu gimnazjalistów chełmińskich.
Od 1990 roku jest członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.
Pracując w latach 1952 – 1998 jako nauczyciel historii w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym otrzymał za swą pracę pedagogiczną liczne wyróżnienia i nagrody od Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego i Ministerstwa Oświaty.

Stefan Rafiński został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz honorowym wyróżnieniem „Za zasługi dla społeczeństwa i miasta Chełmna” z okazji 770 – lecia nadania praw miejskich Chełmna.
Nadal pracuje naukowo. Skupia szczególną uwagę na zbieraniu i opracowaniu materiałów do kolejnych biografii wybitnych mieszkańców Chełmna – kolejnego tomu „Chełmińskiego Słownika Biograficznego”.

 
Opracowanie – Muzeum Ziemi Chełmińskiej