Flaga Unii Europejskiej Linia do sortowania odpadów

Linia do sortowania odpadów, to najważniejszy element Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, który powstał w p...

Flaga Unii Europejskiej Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wsp...

Flaga Unii Europejskiej „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

  „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” Gmina Miasto Chełmno (lider projektu) w...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa broszur (kodeksów etyki), plakatów i ulotek niezbędnych do prawid...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pt. „Skuteczne, przej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pt. „Skuteczne, przej...

Opracowanie kodeksów etycznych pracowników dwóch urzędów samorządowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomors...

Flaga Unii Europejskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie” współfinansowany z E...

Flaga Unii Europejskiej Monitoring wizyjny miasta Chełmna

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wsp...

Flaga Unii Europejskiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim

Program: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie kujaw...

Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II

Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra...

“Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”

Projekt “Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” jest wdrażany w ramach Poddziałania 9.1....

Page 2 of 26
1 2 3 4 26