Styczeń 2021 r.

Styczeń 2021 r.

 

 

 luty >>>

 

 

 Więcej informacji odnośnie wydarzeń znajdą Państwo w naszym KALENDARIUM

 

 

Aktualne informacje o imprezach:

 

Urząd Miasta Chełmna
tel. 56-677-17-10
komunikacja.spoleczna@chelmno.pl

tel. 56- 677-17-19
promocja@chelmno.pl

 

 

Chełmińska Informacja Turystyczna
tel./fax 56- 686-21-04
it@chelmno.pl

 

 

Chełmiński Dom Kultury
tel. 56- 686-48-08
http://www.chdk.pl

 

 

Uwaga: Za zmiany terminów i program odpowiadają organizatorzy.

 

 

Imprezy można zgłaszać do końca każdego miesiąca w Urzędzie Miasta

– pok. 207, tel. 56-677-17-10
komunikacja.spoleczna@chelmno.pl

 

– pok. 311, tel. 56-677-17-19
e-mail: promocja@chelmno.pl

 

 

Aktualizacja www.chelmno.pl > kalendarz imprez > styczeń 2020: 20.01.2020 r., EP