ZUS wspiera uchodźców z Ukrainy

ZUS na swojej stronie internetowej publikuje informacje w języku ukraińskim i jest gotowy udostępnić swoją bazę lokalową uchodźcom z Ukrainy