Zgłaszanie wniosku na zakup węgla przez gospodarstwa domowe!!!

widok węgla

Informujemy, że od dnia 7 listopada 2022 r. Gmina Miasto Chełmno rozpoczyna nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Wnioski może składać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, zamieszkująca na terenie Gminy Miasta Chełmna, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Zakup węgla po preferencyjnych cenach odbywać się będzie w dwóch okresach:

– pierwszy w terminie do 31.12.2022 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego  warunki sprzedaży preferencyjnej;

– drugi w okresie od 02.01.2023 r do 30.04.2023 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego  warunki sprzedaży preferencyjnej. 

Według ustawy maksymalna cena tony węgla nie przekroczy kwoty 2 tysięcy złotych brutto.

Odbiór węgla możliwy będzie po opłaceniu faktury.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla można składać w Urzędzie Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego do pobrania poniżej:

Wniosek o zakup węgla – wersja edytowalna.

Wniosek o zakup węgla – wersja pdf.