Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 2 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w najbliższy poniedziałek (1 grudnia) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady należy wystawić przy ulicy, w widocznym miejscu, do godz. 9.00.

Zbiórka obejmuje odpady wielkogabarytowe pochodzące z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (m.in. stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego, dywany, opony aut osobowych, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. monitory, telewizory, komputery oraz odpady z metalu).

Nie będą zbierane gruz, części pojazdów i zmieszane odpady komunalne.

Prosimy o dostosowanie się do regulaminu wywozu, tylko w ten sposób będziemy mogli sprawnie zorganizować wywóz z terenu całego miasta.

Urząd Miasta Chełmna