Zaśpiewajmy wspólnie „Odę do radości”! 1 maja 2019 r.

1 maja obchodzimy 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tego dnia odśpiewaniem w samo południe na chełmińskim rynku „Ody do radości” Chełmno włączy się we wspólną samorządową kampanię europejską zorganizowaną przez Związek Miast Polskich!
 

Dwie zwrotki „Ody do radości” na cztery głosy pod dyrekcją Andrzeja Skupniewicza wykonają wspólnie chór Con Calore, działający przy parafii pw. św. Józefa w Chełmnie, i Stowarzyszenie Kultury Muzycznej Kantyczka z Bukowca.

 

Po odśpiewaniu „Ody do radości” przez chórzystów, wspólnie z nimi spróbujemy odśpiewać trzy zwrotki jednym, wspólnym głosem!

Na miejscu na wszystkich śpiewających będą czekały wydrukowane teksty. 
 
 
Plakat do pobrania: TUTAJ