ZAGŁOSUJ NA PROJEKT ZGŁOSZONY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, głosowanie trwa do 10.05.2016 r.

Wykaz projektów przyjętych do głosowania

 Budżetu Obywatelskiego  2016 r.

 

Weź udział w głosowaniu: zagłosuj przez www>>>>

Karta do głosowania: metodą tradycyjną>>>

Lp.


Tytuł projektu

Opis projektu

1„Przy muzyce o….”

Projekt będzie obejmował cykl trzech występów zespołu muzycznego Combo grającego muzykę jazzową, trwających około 1,5 godziny, w miesiącach wakacyjnych, w dni weekendowe w godzinach popołudniowych. Jeden występ składać się będzie z wykonania kilku utworów i omówienia wybranego tematu. Tematy będą pośrednio związane z miejscem występu: 1. Nowe Planty – „ Prusacy
i Prusowie. Nazwa podobna a różnica wielka”. 2. Rynek – „Wisło moja Wisło szara” 3. Ul. Wałowa obok kościoła św. Ducha – „Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie” plus wejście do kościoła i prezentacja średniowiecznego uzbrojenia

Wartość projektu 2.500 zł

Wnioskodawca: Sławomir Grabowski

2Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz
z osprzętem

i czujnikami bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Chełmna poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie w 4 aparaty powietrzne z osprzętem. Aparat powietrzny w pełni zabezpiecza drogi oddechowe ratownika przed wchłanianiem trujących gazów, pyłów w czasie akcji ratowniczych. Służy do prowadzenia działań ratowniczych w atmosferze nienadającej się do oddychania oraz tam, gdzie stężenie  tlenu w otaczającej atmosferze spada do 18 %. Aparaty powietrzne są nieodzownym

sprzętem umożliwiającym ratownikom ewakuację osób ze strefy zadymionej.

Wartość projektu 18.000 zł

Wnioskodawca:Tomasz Klemiński

3

Siłownia pod Chmurką

Siłownia zlokalizowana będzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 4. Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznej złożonej z 10 stanowisk, obejmujących urządzenia do treningu siłowego oraz ćwiczeń usprawniających koordynację i wytrzymałość.
Z urządzeń będą mogły korzystać osoby bez względu na płeć, wiek i stopień wytrenowania organizmu. Ze względu na lokalizację w pobliżu boiska do piłki nożnej konieczny jest także  zakup i zamontowanie piłkochwytu.

Wartość projektu 69.040 zł

Wnioskodawca: Bogumiła Sito

 4

 Instalacja nagłośnienia na Stadionie Miejskim

w Chełmnie

 

Zakup sprzętu i instalacji nagłaśniającej na Stadion Miejski w celu nagłaśniania imprez sportowych. Obecnie sprzęt na imprezy sportowe jest wypożyczany
z Chełmińskiego Domu Kultury i dlatego organizacja niektórych imprez sportowych jest uzależniona od możliwości jego wypożyczenia.

Wartość projektu 45 000 zł

Wnioskodawca: Józef Welter

 5

 Oczarować Nowe Planty !

 Przywrócenie infrastruktury w parku miejskim Nowe Planty niezbędnej do realizacji działań kulturalnych. Postawienie muszli koncertowej (niewielkiej zadaszonej konstrukcji z podestem oraz z przyłączem elektrycznym) oraz rewitalizacja zieleni na terenie muszli koncertowej – dwa tarasy. W miejscu tym mogłyby odbywać się m.in. kameralne koncerty, teatry plenerowe, pokazy taneczne , gimnastyczne i sportowe organizowane przez mieszkańców, instytucje miejskie oraz stowarzyszenia i organizacje.

Wartość projektu 60 000 zł

Wnioskodawca: Piotr Murawski

 6

 Szkoła Rycerska

 Utworzenie na osadzie Średniowiecznej przy ul. Kościelnej Centrum Edukacji Historycznej – „Szkoła Rycerska”. Zajęcia skierowane byłyby do dzieci i młodzieży, trwałyby od września do maja. W ramach zajęć odbywałby się szkolenia z fechtunku i nauki użycia broni wszelakiej, łucznictwa, tańca średniowiecznego, rzemiosł dawnych, artylerii, historii Chełmna i Ziemi Chełmińskiej. W ramach projektu zostaną zakupione materiały, wyposażenie treningowe, środki ochrony osobistej dla uczestników oraz przygotowania sali edukacyjnej w istniejącym budynku na Osadzie tj. remont dachu i podłóg, przygotowanie paleniska w miejscu istniejącej wędzarni oraz zamontowanie rozsuwanych kotar na zadaszonej scenie

Wartość projektu 48 000 zł

Wnioskodawca: Magda Pilarska

 7 Plac Zabaw Powstanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wiklinowej lub Podgórnej.

Wartość projektu 80 000 zł

Wnioskodawca: Wojciech Strzelecki

 8

 Modernizacja placu zabaw

 Plac zabaw na ul. Osnowskiej. Remont istniejących urządzeń, zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych w tym elementów siłowni zewnętrznej, ogrodzenie terenu – panele ogrodzeniowe, ułożenie 16 metrów bieżących chodnika w tym 6 m schodów .

Wartość projektu 83 000 zł

Wnioskodawca: Małgorzata Zima

 9

 System nawadniania płyty głównej Stadionu Miejskiego w Chełmnie

 Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej Stadionu Miejskiego niezbędnego dla utrzymania właściwych parametrów trawy boiska piłkarskiego. Zaletami systemu są m.in. pomoc w stworzeniu i utrzymaniu gęstych i zdrowych trawników, oszczędność wody, pełna automatyka.

Wartość projektu 61 092 zł

Wnioskodawca: Rafał Dobrowolski

 10

 Plac Zabaw
i Rekreacji

 Plac zabaw dla dzieci i młodzieży miałby powstać pomiędzy blokami 6-3 na osiedlu Raszei. Na placu zabaw oprócz urządzeń zabawowych dla dzieci w różnym wieku znalazłyby się urządzenia słowni zewnętrznej. Infrastruktura dodatkowa zostanie sfinansowana przez Spółdzielnie Mieszkaniową.

Wartość projektu 80 000 zł

Wnioskodawca: Grażyna Stożek

 11

 Zakup 2 łodzi smoczych dziesięcioosobowych dla SSW Dragon

 Zakup 2 łodzi smoczych dziesięcioosobowych. Smocze łodzie do dyscyplina sportowa ciesząca się coraz większą popularnością .SSW Dragon posiada obecnie
dwie  20 osobowe łodzie, z których korzystają dwie drużyny. Z zakupionych łodzi będą mogli  korzystać także mieszkańcy Chełmna, uczniowie lokalnych szkół w ramach zajęć lekcyjnych oraz inne grupy środowiskowe.

Wartość projektu 62 000 zł

Wnioskodawca: Karol Krawczyk

 12

 

Wykonanie nowej rzeźby „Pary zakochanych” na istniejącej „Ławeczce dla zakochanych” na Nowych Plantach

 Para zakochanych” – element małej architektury, który ma promować „Miasto Zakochanych”. Będzie  wykonana z  brązu, w rzeczywistych rozmiarach. Wykonanie figur poprzedzi wykonanie projektu i modelu. „Para zakochanych” umieszczona zostanie na istniejącej „Ławeczce dla zakochanych” na Nowych Plantach

Wartość projektu 89 209 zł

Wnioskodawca: Anna Grzeszna – Kozikowska

ZARZĄDZENIE Nr 47 /2016

Burmistrza Miasta Chełmna

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego na 2016 r.

 

Na podstawie § 6 Zarządzenia nr 46/2016 r. Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego zarządzam, co następuje. 

  • 1. W związku ujęciem w budżecie Gminy Miasto Chełmno środków w wysokości 100 tys. zł na budżet obywatelski ustalam następujący harmonogram budżetu obywatelskiego:

 

do 11 kwietnia 2016 r.

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

 

do 22 kwietnia 2016 r.

Weryfikacja złożonych projektów przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i opiniowanie ich przez właściwe komisje Rady Miasta Chełmna

do 25 kwietnia 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych

od 26 kwietnia do 10 maja 2016 r.

Głosowanie nad propozycjami projektów

13 maja 2016 r.

Ogłoszenie wyników głosowania

 

 

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chełmna.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin: zobacz>>>