XVII Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych,28-29.05.2016 r

plakat festiwalu

„XVII Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych”

– Chełmno ‘2016

 

W imieniu organizatorów „XVII Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych” zapraszamy serdecznie do udziału w imprezie. Koncerty zespołów zaplanowano na 28 i 29 maja. W piątek 27 maja nasi zagraniczni goście zagrają dla mieszkańców Wąbrzeźna.

Niedzielne prezentacje festiwalowe poprzedzi sobotni koncert o godz. 18.00 na chełmińskim rynku dwóch zaproszonych gości: Orkiestry Dętej Szkoły Muzycznej w Letovicach /Czechy/ i Orkiestry Dętej Kaniowskiego Koledżu Kultury i Sztuki w Kaniowie /Ukraina/.

W niedzielnych paradach ulicami miasta (od godz. 11.00 od Bramy Grudziądzkiej do rynku) i koncertach konkursowych na scenie (od godz. 12.00 na płycie rynku), weźmie udział siedem zespołów:

 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu,
 • Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu i Śliwicach,
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy,
 • Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A.,
 • Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej w Letovicach /Czechy/,
 • Orkiestra Dęta Kaniowskiego Koledżu Kultury i Sztuki z Kaniowa /Ukraina/,
 • Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury

 

Zespoły rywalizować będą w marszu i na scenie m.in. o tytuł “ORKIESTRY ROKU MIASTA ZAKOCHANYCH”. Wręczenie pucharów i nagród nastąpi w niedzielę – 29 maja ok. godz. 17.30 na scenie głównej.

 

Orkiestry biorące udział w XVII Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie

 

 1. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu i Śliwicach

Orkiestra Dęta OSP Śliwice w roku ubiegłym obchodziła 90 – lecie istnienia, orkiestra dęta z Bysławia natomiast 5 – lecie istnienia. Oba zespoły są prowadzone przez kapelmistrza Andrzeja Ponickiego i zdobyły już wiele nagród i wyróżnień. W tym roku orkiestra z Bysławia będzie reprezentować województwo kujawsko – pomorskie w XXIV Regionalnym Przeglądzie OSP. Muzykom towarzyszy zespół taneczny Mażoretki, działający przy Stowarzyszeniu Kulturalnym „Cisowy Łuk” w Bysławiu. Instruktorem tancerek jest Edyta Hoppe.

 

 1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym OSP Waganiec.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym OSP Waganiec powstała w 1997 roku. W skład orkiestry wchodzą dzieci i młodzież z terenu gminy. Od początku prowadzącym orkiestrę jest kapelmistrz Roman Organiściak. Zespół jest laureatem wielu konkursów i festiwali. Repertuar wykonywanych utworów jest systematycznie wzbogacany i obejmuje kilkadziesiąt pozycji. W skład orkiestry od 2004 roku wchodzi grupa taneczna Mażoretek. Od początku jej powstania, zespołem kieruje nauczycielka wychowania fizycznego Renata Gozdan – Mańkowska. Grupa składa się z 12 uczennic z Zespołu Szkół w Brudnowie, które uświetniają i uatrakcyjniają występy orkiestry z Wagańca, zdobywając wraz z nimi nagrody na przeglądach i festiwalach.

 

 1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy.

Orkiestra powstała w 1968 r. Jej założycielem i wieloletnim dyrygentem był muzyk Leon Eliasz. Od 1995 r. zespół prowadzą Krzysztof Beszczyński i Piotr Stachura. Od początku swego istnienia orkiestra plasuje się w czołówce krajowych młodzieżowych orkiestr dętych.

Osiągnięcia orkiestry:

– Na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu orkiestra zdobyła: Grand Prix w 1971 r., 1972 r., 1973 r., 2009 r.; I miejsce w 2001 r.; II miejsce w 2002 r., 2004r., 2005r., 2014 r.; I miejsce za koncert estradowy i II miejsce za musztrę paradną w 2010 r.; II miejsce za koncert estradowy oraz III miejsce za musztrę paradną 2012

– Na Konkursie orkiestr Dętych o Puchar Marszałka województwa kujawsko – pomorskiego orkiestr zdobyła: I miejsce w 1999r., 2000r., 2001r., 2002r., 2003r., 2004r., 2006r., 2008r., 2010r., 2011r.; II miejsce w 2005r.; I miejsce i Grand Prix w 2012 r.

Orkiestra zajęła również I miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy w 2001r. i I miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta miasta Bydgoszczy. Zespół, oprócz występów krajowych, koncertował również poza granicami:

– w 1983 r. Niemcy (ówczesne NRD)

– w 1999 r. Turcja

– w 1991 r. Francja

– w 2000 r. Szwecja

– w 2007 r. Niemcy

Skład orkiestry stanowią głównie uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych, absolwenci szkoły oraz chętni z innych szkół.

 

 1. Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A

Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” powstała 20 października 1968 r. W 1973 r. rozpoczęła koncertowanie w różnych miastach Polski i w tym samym roku zdobyła Puchar Wojewody Wrocławskiego w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Wrocławiu. W 1980 r. na Przeglądzie Górniczych Orkiestr Dętych w Kłodawie zdobyła 3 miejsce, w 1986 r. w Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Świeciu II miejsce, natomiast rok później specjalne wyróżnienie. W 2006 r. orkiestra uczestniczyła na Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Dętych w Feropolis – Niemcy i zdobyła IV miejsce. W 2008 r. na Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie grupa zdobyła główną nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jak również dodatkowo Puchar Starosty Powiatu Chełmińskiego. W 2011 r. na Konkursie Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko – Pomorskiego o Puchar Marszałka Woj. Kuj. – Pom. w Wagańcu zdobyła I miejsce i Puchar Marszałka, jak również Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu za najlepsze wykonanie „Marsza”. W 2013 r. zespół obchodził 45 – lecie działalności. Obecnie liczy 36 osób. Kapelmistrzem orkiestry jest Edward Piorek.

 

 1. Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej w Letovicach /Czechy/

Orkiestrę Dętą Szkoły Muzycznej w Letovicach w 1972 r. założył najpierw zastępca dyrektora, później dyrektor szkoły Peter Halamka. Prowadził ją do 2000 r. Następnie w lipcu tego samego roku prowadzenie objął Peter Krivinka. Od początku istnienia orkiestra utrzymuje wysoki poziom artystyczny, kształtuje wspaniałych graczy i cieszy się uznaniem nie tylko w Czechach, ale w całej Europie. Obecnie zespół liczy 65 członków i stanowi największą grupę instrumentów dętych blaszanych w południowej części Czech. Do grupy może dołączyć każdy zainteresowany grą na instrumencie. Aktualnie w orkiestrze grają osoby dorosłe, absolwenci szkół i nauczyciele. Repertuar muzyczny jest bardzo szeroki, m.in.: utwory Dworaka, Smetany, klasyczne polki, rytmy latynoamerykańskie, swing, jazz i utwory symfoniczne. W ciągu ostatnich 35 lat zespół zdobył wiele nagród m.in. zajął I miejsce w latach 1991 -1993 na Międzynarodowym konkursie w Brnie, a w 2002 r. w Pradze. Orkiestra brała udział także w Międzynarodowym Festiwalu w Kolonii Kmochum w latach 1992, 1993, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005. W roku 2006 grupa uczestniczyła w prestiżowym Festiwalu Fijo Cheb. Występowała również na Festiwalach w Ostrawie, Świeciu i wielu innych miastach w całej Europie. Największym sukcesem orkiestry jest zwycięstwo w Konkursie Orkiestr Dętych Szkół Muzycznych w Republice Czeskiej 1 maja 2007 w Litwinow. Zespół współpracuje z grupą taneczną dziewczyn prowadzoną przez Lenkę Prochazkową. W 2010 r. grupa nawiązała kontakt z orkiestrą z Chełmna, czego wynikiem był udział w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych. Muzycy z Chełmna gościli w Letovicach w maju 2011 r. na I Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych. Kontakty orkiestr dały początek przyjaźni pomiędzy miastami z Czech i Polski. W 2012 r. został podpisany układ partnerski pomiędzy Letovicami i Chełmnem.

 

 1. Orkiestra Dęta Kaniowskiego Koledżu Kultury i Sztuki z Kaniowa /Ukraina/

Orkiestrę Dętą Kaniowskiego Koledżu Kultury i Sztuki utworzono w 1960 r. Jej pierwszymi członkami byli studenci, nauczyciele i mieszkańcy miasta. Orkiestra dęta jest stałym uczestnikiem imprez miejskich i wydarzeń rangi państwowej. Odnosi sukcesy w międzynarodowych, regionalnych i miejskich konkursach i festiwalach. Liczy 40 osób. Od 2001 r. dyrektorem artystycznym i dyrygentem orkiestry jest Rostysław Błyzniuk.

 

 1. Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury

Kapelmistrz – Józef Lica

Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury powstała z inicjatywy władz miejskich i dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury w 1972 r. Od chwili powstania, aż do 1990 roku dyrygentem i duszą zespołu był Czesław Roszyk. W 1992 roku batutę objął człowiek całym sercem oddany zespołowi – Józef Lica, któremu pomagali: Wiktor Dąbrowski i Leszek Witek. Duże zmiany w działalności zespołu zaszły w 1996 r. Od tego czasu ozdobą orkiestry jest dziewczęca grupa taneczna “Mażoretek”, towarzysząca jej podczas przemarszów i koncertów. Dziewczęta już trzykrotnie zdobyły pierwsze miejsce w kategorii „Show Parada” na Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie, a w 2014 roku „wytańczyły” wyróżnienie. W roku bieżącym tancerki zdobyły również I miejsce na Turnieju Mażoretek Polski Północnej w Chełmnie. Grupę obecnie prowadzi Natalia Chachowska. W trakcie swojej ponad 40-letniej działalności orkiestra odniosła wiele sukcesów. Nabyte umiejętności muzycy z Chełmna prezentowali wielokrotnie również poza granicami kraju, m.in. na Węgrzech, Litwie, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Czechach i Niemczech. Już w 1974 roku, orkiestra została wyróżniona nagrodą główną na Przeglądzie Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, otrzymując Puchar Ministra Oświaty i Wychowania, a w 1975 r. Puchar Kuratorium Okręgu Szkolnego w Bydgoszczy. Na Festiwalach Orkiestr Dętych Pomorza Środkowego w Sławnie zespół zdobył Złotą i trzykrotnie Srebrną Buławę oraz kilkakrotnie nagrodę publiczności i w 1981 roku Szarfę Tambourmajora. Również duże sukcesy zespół odnosił na Przeglądach Orkiestr Dętych o Puchar Wojewody, zdobywając I miejsca. W 1996 roku, jako jedyna orkiestra z Polski, otrzymała zaproszenie na II Międzynarodowy Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Szehestehervar /Węgry/. Za wyjątkowe wykonanie utworów narodowych muzycy zostali tam wyróżnieni złotym medalem. Po zdobyciu Grand Prix w Konkursie Amatorskich Orkiestr Dętych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 1999 r., w roku 2000 grupa brała udział w Międzynarodowych Dniach Muzyki w Decinie /Czechy/. W 2001 roku zespół nawiązał kontakty partnerskie z bliźniaczą orkiestrą w Unlingen /Niemcy/, czego wynikiem był udział naszej grupy w Festiwalu “Muzyka nie zna granic”. W roku 2002 podobny festiwal odbył się w Chełmnie, a gościem honorowym był zespół z Unlingen. Również w tym roku orkiestra uroczyście obchodziła XXX rocznicę powstania. W maju 2003 roku zespół uczestniczył w międzynarodowym festiwalu na Litwie pt. “PIEŚŃ ZNAD SOLCZY” w Solecznikach. W roku 2004 orkiestra ChDK gościła zespół z partnerskiego miasta Hann Munden. Rewizyta miała miejsce już w sierpniu 2005 roku. Także w tym roku zespół nasz potwierdził, że zasługuje na najwyższe wyróżnienia, zdobywając Nagrodę Główną i GRAND PRIX na VII Konkursie Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko Pomorskiego w Lipnie oraz Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na VIII Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie. W 2013 r. odbył się IX Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych, gdzie ponownie chełmińscy muzycy zdobyli Grand Prix. Obecnie grupa koncertowa liczy około 50 osób. Swoimi występami urozmaica imprezy miejskie, uroczystości państwowe, lokalne i kościelne. Repertuar orkiestry jest bardzo bogaty i zróżnicowany. W ostatnich latach mocno rozwija się stała współpraca i partnerstwo z czeską orkiestrą z miasta Letovice i niemiecką orkiestrą z Unlingen, gdzie nasi muzycy gościli w lipcu 2015 r. Od 1997 roku Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury jest gospodarzem Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych.

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Kulturalne PUZON; Chełmiński Dom Kultury

Współorganizatorzy:

Urząd Miasta Chełmna, Fundacja Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, 49 Drużyna im. Kazimierza Wielkiego z Chełmna, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu,

Zadanie dofinansowane ze środków: Gminy Miasta Chełmno, Starostwa Powiatowego w Chełmnie, Banku Spółdzielczego w Chełmnie, Firmy „MEDOS” sp. j. i Intermarche – Chełmno

Patronat medialny:

TVP Bydgoszcz, Polskie Radio PIK, Gazeta Pomorska, MMS Studio, serwisy internetowe: www.chelmno.pl; www.chelmno.com.pl;

plakat festiwalu