XIX Regionalny Konkurs pn. “Najpiękniejsza pisanka i kartka Wielkanocna Chełmno 2017”

XIX Regionalny Konkurs pn. “Najpiękniejsza pisanka i kartka Wielkanocna Chełmno 2017”

Chełmińskie Dom Kultury zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w XIX Regionalnym Konkursie pn. “Najpiękniejsza pisanka i kartka Wielkanocna Chełmno 2017”.

Zasady uczestnictwa:

-w konkursie biorą udział prace przygotowane indywidualnie

-każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 3 pisanki lub 3 kartki Wielkanocne

-prace musza być podpisane i opatrzone metryczką (imię i nazwisko, wiek autora, miejsce zamieszkania, telefon. e-mail, nazwa i dokładny adres placówki patronującej)

-termin dostarczenia prac wraz z czytelnie wypełnioną kartą uczestnictwa na adres organizatora upływa z dniem 29.03.2017 roku

prace dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie jury

-organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w trakcie dostawy

Kategorie wiekowe:

  • pisanka: w zależności od ilości nadesłanych prac, komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona podziału na poszczególne kategorie wiekowe
  • kartka Wielkanocna: komisja przyzna I, II i III miejsce bez podziału na kategorie wiekowe

Głównym kryterium będą walory artystyczne, estetyczne, staranność i pomysłowość wykonania.

Wybrane prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w dniu 09.04.2017 (niedziela) o godz. 13:00 w Muzeum Ziemi Chełmińskiej, gdzie nastąpi wręczenie nagród.

ZOBACZ: Regulamin>>>