„Wystawa poplenerowa prac studentów” – Chełmno, 19 lipca 2023 roku

 

„Wystawa poplenerowa prac studentów”
wykonanych w ramach

XVII Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury – Chełmno 2023

 

 

Serdecznie zapraszamy na

„Wystawę poplenerową prac studentów”

wykonanych w ramach

XVII Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury – Chełmno 2023,

 

Brama Grudziądzka,
19 lipca 2023 roku w godz. 12.00 – 16.00

 

 

 

Organizator:

Urząd Miasta Chełmna

 

Więcej informacji
www.chelmno.pl

https://www.facebook.com/Chelmno.miasto.zakochanych/

Facebook: Chełmno – miasto zakochanych

Instagram: Chełmno-miasto zakochanych® @chelmno_miasto#poliszchelmno

 

Powiększ/pobierz plakat

 

 

 

 

Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów Architektury:

 

      Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów Architektury odbywają się w Chełmnie po raz siedemnasty w dniach 10 – 20 lipca 2023 roku.

       W tegorocznej edycji uczestniczyć będą studenci z następujących uczelni m.in. z: Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, jak również Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii Śląskiej w Katowicach oraz Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej z Ukrainy.

 

            Unikatowej wartości zabytki gotyckie, wpisane w 2005 r. na Listę Pomników Historii Prezydenta RP, stanowią niewątpliwie atrakcję przyciągającą wielu sympatyków pięknej architektury, środowiska naukowe, ludzi kultury i sztuki, ale także turystów poszukujących, na trasie swojej podróży, miejsc o szczególnej atmosferze.

            Pierwsze plenery w Chełmnie prawdopodobnie odbyły się w XIX wieku. W okresie powojennym Chełmno wielokrotnie odwiedzane było przez artystów i architektów, zarówno indywidualnych jak i w trakcie plenerów zorganizowanych.

            Urząd Miasta Chełmna chcąc podtrzymać tradycję „portretowania” Chełmna organizuje od 2004 roku Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów Architektury, mające stanowić zaproszenie dla młodych architektów i artystów do twórczego zwiedzania „Polskiego Carcassonne” czy też „małego Krakowa na Pomorskiej ziemi”.

            Warsztaty są jedynymi tego typu warsztatami dla studentów architektury w Europie i cieszą się ogromnym zainteresowaniem, i dlatego w lipcu każdego roku spotykają się w Chełmnie studenci architektury z różnych uczelni – polskich jak i zagranicznych.

            Głównym celem warsztatów jest przede wszystkim promocja Chełmna i jego wyjątkowych  średniowiecznych zabytków oraz propagowanie idei Warsztatów plenerowych i talentu uczestniczących w nich studentów.

            Studenci uczestniczący każdego roku w chełmińskich warsztatach mają okazję do poznania Chełmna w inny, nowy artystyczny sposób. Chełmińskie Stare Miasto staje się w tym czasie, jak dawniej dla wielu znanych artystów, źródłem natchnienia. Najsłynniejsze portrety miasta stworzył w XVIII wieku toruński rysownik Jerzy Fryderyk Steiner. Jego ryciny przedstawiające Chełmno są dziś dla ziemi chełmińskiej zarówno artystycznym dziedzictwem, jak i rzetelnym dokumentem historycznym. Niezwykłą architekturę Chełmna prezentują również prace wielu znanych polskich XX- i XXI- wiecznych grafików i malarzy m.in. Mariana Czyżewskiego, Edwarda Dwurnika czy Ryszarda Kaja. W szczególny sposób zabytki Chełmna oraz jego dzieje przedstawili również współcześni artyści Street Art-u na swoich chełmińskich muralach.

 

       Dotychczas w chełmińskich warsztatach uczestniczyli studenci Politechnik: Białostockiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Opolskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (Politechniki Radomskiej), Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Politechniki Szczecińskiej), Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Śląskiej
w Katowicach (Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach), Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, a także Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej z Ukrainy.

 

            Prace studentów wykonane podczas chełmińskich Warsztatów prezentowane były dotychczas na licznych wystawach w Polsce jak i za granicą oraz w specjalnie wydawanych katalogach i albumie poplenerowym.

            Tradycyjnym punktem, w przedostatnim dniu Warsztatów plenerowych, stała się wystawa poplenerowa w Bramie Grudziądzkiej, przygotowana przez samych studentów, na której nie brakuje najciekawszych prac prezentujących piękno naszego miasta, wykonanych w różnych technikach plastycznych.

Serdecznie Państwa na nią zapraszamy.

 

 

Opracowała:
Elżbieta Pawelec
Główny specjalista ds. promocji turystycznej

Urząd Miasta Chełmna