Wyniki konkursu prac wykonanych podczas XV Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury, Chełmno 2019 r.

Wyniki konkursu prac wykonanych podczas

XV OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW PLENEROWYCH STUDENTÓW ARCHITEKTURY,

które odbyły się w Chełmnie w dniach 8 – 18 lipca 2019 roku

 

 

Z dostarczonych przez studentów prac w dniu 17 lipca 2019 roku  komisja konkursowa w składzie:

prof. Marino Zancanella – architekt, członek Komitetu Ochrony Wenecji (Włochy), przewodniczący komisji konkursowej,

arch. Sara Mattivi – architekt, Bedollo, Trento (Włochy),

arch. Małgorzata Schmidt – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Bydgoszczy,

Marek Grzona – mecenas sztuki, Fundacja Orion z Orłowa,

Magdalena Mrozek – Radna Miasta Chełmna, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta,

Elżbieta Pawelec – główny specjalista ds. promocji turystycznej, Urząd Miasta Chełmna

 

 

 postanowiła przyznać:

 

 

I nagrodę

w kategoriach:

Malarstwo: Aleksandra Opoka (Politechnika Krakowska)

Grafika: Barbara Poniatowska (Politechnika Łódzka)

 

II nagrodę

w kategoriach:

Malarstwo: Anna Maria Łukasik  (Politechnika Lubelska)

Grafika: Natalia Kwolek  (Politechnika Krakowska)

 

III nagrodę

w kategoriach:

Malarstwo: Zuzanna Winiarska  (Politechnika Krakowska)

Grafika: Michał Kacprzyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) – 3 prace

Wyróżnienie I0            

– w kategoriach:

Malarstwo: Agata Grzegory (Politechnika Lubelska)

Grafika: Paulina Barabasz (Politechnika Opolska)

 

 Wyróżnienie II0         

– w kategoriach:

Malarstwo: Anna Maria Łukasik  (Politechnika Lubelska)

Grafika: Kornelia Maraszek (Politechnika Lubelska)

 

Wyróżnienie III0

– w kategoriach:

Malarstwo: Nikola Kotecka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Grafika: Paulina Barabasz (Politechnika Opolska)

 

 

 

 

 

 

Dodano:18.07.2019 r. , EP