Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 17.02.2016 r.

=UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

13 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie zakończył się kolejny semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Chełmińskim Domu Kultury. Wykład miał uroczysty charakter. Dla słuchaczy wystąpił ZPiT Pomorze z przepięknie opracowanymi i wykonanymi kolędami, o swojej pasji opowiedzieli rycerze z Chorągwi Ziemi Chełmińskiej – Grzegorz Orenkiewicz i Janusz Murzyn. Okres ten był wyjątkowo bogaty, m.in. w wykłady, wycieczki, naukę języków obcych, obsługi komputera, zajęcia sportowe, plastyczne, wystawy itp. Prace naszych słuchaczy znalazły się w kalendarzu miejskim na rok 2016. Plany na kolejny okres są równie ambitne. Zakładane jest powołanie stowarzyszenia wspierającego aktywność Seniorów i współpracę międzypokoleniową, pojawią się nowi wykładowcy. Planowane są wyjazdy do teatrów, opery, filharmonii, wystawy. Już w okresie ferii zimowych słuchacze UTW zaprezentują dzieciom dzieła Henryka Sienkiewicza. Pierwszy wykład kolejnego semestru zaplanowano na 17 lutego 2016 roku – w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmnie o godzinie 17.00. Poprowadzi go profesor Maria Murawska, której wykłady są jednymi z najbardziej oczekiwanymi przez słuchaczy UTW. Wykład jest otwarty, tak więc mogą w nim uczestniczyć również osoby niezrzeszone.

Janusz Napora
Chełmiński Dom Kultury