V Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych – zgłoszenia

V Konfrontacje Zespołów Mażoretkowych – zgłoszenia 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Konfrontacjach Zespołów Mażoretkowych – Otwartym Pucharze Polski, które odbędą się 9 września 2023 r.  
w Chełmnie. 

 1. Organizatorzy:
  – Chełmiński Dom Kultury,
  – Stowarzyszenie Kulturalne Puzon. 
 2. Partnerzy:
  – Chełmno Miasto Zakochanych,
 3. Uczestnicy:
  Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych zespołów mażoretkowych z terenu całej Polski, a także dla mażoretek indywidualnych.
 4. Regulamin zawodów:
  Obowiązuje regulamin (regulamin i karty zgłoszeń dostępne na: https://chdk.pl/v-konfrontacje-zespolow-mazoretkowych-zgloszenia/ )
 5. Opłaty startowe:
  Każdy uczestnik niezależnie od ilości startów – 25zł
  Płatności należy dokonać do dnia 18.08.2023 r. 

Dane do przelewu: 
Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno 
Bank Millennium: 91 1160 2202 0000 0003 3319 2517 
Chęć otrzymania faktury należy zgłosić podczas rejestracji na zawody. 

Brak wniesienia opłaty startowej w terminie wiąże się z niedopuszczeniem do udziału  
w zawodach. 

 1. Rejestracja na zawody:
  Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia 2023 r.
 2. Nocleg i wyżywienie:
  – Organizator nie zapewnia noclegu,
  – Organizator zapewnia posiłek. 
 3. Dodatkowe postanowienia:
  – organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do nieprawidłowej kategorii
  i/lub konkurencji, 
  – muzykę do występów należy przesłać wraz ze zgłoszeniem, 
  – każdy zespół zobowiązany jest do posiadania opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
  – organizator nie pokrywa kosztów transportu ani ubezpieczenia, 
  – podczas zawodów będzie dostępna doraźna pomoc medyczna, 
  – udział w zawodach jest jednocześnie zgodą na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w prasie, mediach, social mediach w celach promocyjnych, 
  – udział w zawodach jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  
  z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.