Uroczystości z ok. rocznicy „Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, 03.05.2016 r.

Burmistrz Miasta Chełmna

zaprasza

na uroczystość złożenia wiązanek
przy Grobie Nieznanego Żołnierza,

z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz uczczenia Święta Flagi,

która odbędzie się 3 maja 2016 roku o godz.12.00