„Tydzień Bibliotek 2017”, czas trwania: 08.05.2017-19.06.2017

XIV edycja “Tygodnia Bibliotek 2017”

To już XIV edycja „Tygodnia Bibliotek”, w którą Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie wpisuje się różnymi imprezami dla swoich czytelników – i nie tylko. Inicjatorem  przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich a jego głównym celem podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne hasło brzmi:

„BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!”

(aut. hasła jest Ewa Korulczyk z Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy).

„Założenie jest takie, by  Biblioteka postrzegana była przez ludzi jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy, zatem hasło “Biblioteka. Oczywiście!” ma wzmocnić ten przekaz. Hasło odpowiada także na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Zmieniające się bowiem funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej; można w niej nie tylko czytać i obcować z książką, ale też obejrzeć wystawę czy film, nauczyć się języka, spotkać  z przyjaciółmi, śpiewać, poznać nowoczesne technologie oraz zdobyć wszelkie potrzebne informacje i partycypować w jej (biblioteki) działaniach. Biblioteka to taka przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, każdego wyznania i koloru skóry, gdzie może się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze”(cyt. www.sbp.pl).

TEGOROCZNY PROGRAM:

  1. Cykl lekcji bibliotecznych dla najmłodszych.
  2. Akcja ph.: „Miesiąc maj miesiącem przebaczenia” – darowanie kar czytelnikom-dłużnikom .
  3. Wystawa: „Rok 2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej” – czas trwania: 08.05.2017-19.06.2017
  4. Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem, autorem cyklu „Trzy żywioły” pt.: „Matuszka Rosija pierwszy żywioł”
  5. Spektakl dla klas I chełmińskich szkół podstawowych pt.: „Witajcie w naszej bajce” w wykonaniu Teatru „EDU-ARTIS” z Krakowa.
  6. Konkurs pod patronatem „Czasu Chełmna”.

Jedną z form jest konkurs dla uczniów szkół podstawowych powiatu chełmińskiego pod medialnym patronatem „Czasu Chełmna”. W kolejnych, kwietniowych numerach (07, 14, 21, 28) ukażą się pytania, na które należy udzielić odpowiedzi do 8 maja. Spośród tych poprawnych 9 maja wylosujemy 12 osób, które 12 maja 2017 r. o godz. 11.00 zostaną nagrodzone w Bibliotece. Karteczki z odpowiedzią zawierające metryczkę z danymi (imię i nazwisko, adres, szkoła i klasa, telefon kontaktowy) należy kierować do Oddziału dla Dzieci (I piętro).

Więcej informacji: Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka, 3 Maja 2, tel. 56 676-14-54.