Terminal płatniczy w Urzędzie Miasta w Chełmnie

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miasta w Chełmnie (pok. 202 – I piętro) można dokonywać transakcji kartą płatniczą z tytułu podatków, odpadów komunalnych i innych płatności.