Targi Edukacji i Pracy “KIERUNEK-SUKCES” 17 kwietnia 2018 r.

Targi pracy i edukacji

Młodzieżowe Centrum Kariery  OHP w Chełmnie  zaprasza na Targi Edukacji i Pracy  KIERUNKE-SUKCES.  Targi odbędą się w Zespole Szkół nr 2  im. Adama Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14 w (hala sportowa – wejście od strony ul. Biskupiej) od godziny  10.00 do 13.00.

 

Program targów obejmuje:

 • oferty pracy, stażu i praktyk
 • oferty prac wyjazdowych w tym wyjazdów zagranicznych,
 • oferty nauki w szkołach średnich, policealnych i wyższych
 • ofert nauki w ośrodkach szkolenia i wychowania
 • oferta pracy, szkoleń, nauki, wolontariatu, projektów i programów europejskich jednostek Kujawsko- Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu
 • informacja o kursach i szkoleniach zawodowych
 • doradztwo w zakresie funduszy na własną działalność gospodarczą
 • zapewniamy stoisko warsztatowe : pisanie i drukowanie CV i innych dok. Aplikacyjnych

 

Dla młodzieży szkół średnich podczas targów będą prowadzone zajęcia warsztatowe przeprowadzane przez specjalistów rynku pracy, przedstawiciel branż różnych zawodów oraz przedstawicieli biur karier z uczelni wyższych.

 

Odbiorcami targów edukacji i pracy będą:

 • pracodawcy
 • osoby bezrobotne
 • osoby poszukujące pracy
 • absolwenci szkół
 • młodzież ucząca się w szkołach średnich
 • osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 

Zapraszamy pracodawców/ przedsiębiorców do udziału w targach w celu pozyskania pracowników.  Przedsięwzięcie rekrutacyjne jest całkowicie nieodpłatne. 

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Mrozek- Pośrednik Pracy/Opiekun projektu

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP

Młyńska 7, 86-200 Chełmno

tel. 56 676 00 23

e –mail: mck.chelmno@ohp.pl