V Konferencja Edukacja patriotyczna młodzieży pt. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, Święto Kadetów – Chełmno 20-21.05.2017 r.

Święto Kadetów – Chełmno 2017

20 maja 2017 r.  w Auli Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, ul. Szkolna 14 odbędzie się otwarta V Konferencja Edukacja patriotyczna młodzieży, pt. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. Przedmiotowa Konferencja, adresowana do młodych naukowców z cywilnych i wojskowych ośrodków akademickich, będzie okazją do dyskusji nad wielowymiarowym obszarem współczesnego pojmowania bezpieczeństwa.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a przy współudziale Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz Chełmińskiego Dom Kultury. Honorowy patronat nad Konferencją, po raz piąty, objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Program Konferencji

11.00-11.20 Otwarcie Konferencji i wprowadzenie w problematykę

Referaty i dyskusje w grupach panelowych

PANEL 1
11.20-13.20 Bezpieczeństwo: Istota, postrzeganie i wyzwania

13.20-13.40 Przerwa kawowa

PANEL 2
13.40-15.00 Historia, wiedza, edukacja, patriotyzm w obszarze wychowania obronnego

15.00-15.15 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Moderator
dr Rafał Piotr Depczyński

Po zakończeniu Konferencji, organizatorzy serdecznie zapraszają na wystawę pamiątek kadeckich przekazanych Muzeum Ziemi Chełmińskiej przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a.

Otwarcie wystawy o godz. 15.30, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Rynek 28 – Ratusz.

 

21 maja 2017 r. odbędą się uroczyste obchody Święta Kadetów – Chełmno 2017.
Święto Kadetów, ustanowione decyzją Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1930 r. na dzień 21 maja, nawiązuje do udziału Kadetów z Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie i Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie w III Powstaniu Śląskim w 1921 r. Ustanawiając Święto Kadetów uhonorowano najmłodszych żołnierzy RP oraz oddano cześć tym, którzy polegli bohaterską śmiercią w walkach pod Górą Św. Anny, Lechynią, Zębowicami i Gogolinem. W III Powstaniu Śląskim wzięło udział blisko 200 Kadetów, 7 z nich poległo:

– Chodkiewicz Karol – Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie
– Czekaliński Henryk – Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie
– Kuczyński Zygmunt – Korpus Kadetów Nr 2 w Modlinie
– Pszczółkowski Zbigniew – Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie
– Toczyłowski Zygmunt – Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie
– Zakrzewski Zbigniew – Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie
– Zaszczyński Zbigniew – Korpus Kadetów Nr 1 we Lwowie

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, a współorganizatorami Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz Chełmiński Dom Kultury. Oprawę i asystę honorową uroczystości stanowić będą uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty z Kutna. Jest to jedyna szkoła mundurowa w Polsce posiadająca status wojskowej asysty honorowej przyznany przez Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Honorowy patronat nad tegorocznymi obchodami Święta Kadetów objął Pan Mariusz Kędzierski, Burmistrz Miasta Chełmno.

Program Uroczystości:
10.30 Msza św. w kościele garnizonowym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
11.30 Składanie wiązanek kwiatów przed Tablicami Kadeckimi na terenie 3 batalionu drogowo-mostowego
12.00 Uroczystości patriotyczne Święta Kadetów – Chełmno 2017 przed Grobem Nieznanego Żołnierza
12.05 Oficjalne podniesienie flagi państwowej na maszt
12.10 Wystąpienia okolicznościowe
12.20 Kadecki Apel pamięci
12.30 Składanie wiązanek kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza
12.45 Defilada pododdziału honorowego i zakończenie uroczystości

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.salwa.net.pl/