„NA ŚW. WALENTEGO… – RÓŻNE OBLICZA MIŁOŚCI”

Zapraszamy do wzięcia udziału

w XII Ogólnopolskim Konkursie

Plastyczno – Literackim

„NA ŚW. WALENTEGO… – RÓŻNE OBLICZA MIŁOŚCI”

Konkurs ten jest organizowany przez Katolickie Liceum, Gimnazjum i Szkołę Podstawową Księży Pallotynów w Chełmnie przy udziale Chełmińskiego Domu Kultury i Urzędu Miasta Chełmna w ramach XVI obchodów Dnia Świętego Walentego w Chełmnie – Mieście Zakochanych.

Ogólnopolski Konkurs literacko – plastyczny organizowany jest w miesiącu lutym. W tym roku odbywa się już dwunasta edycja tego konkursu. Ma on na celu odpowiedzenie sobie na pytanie: czym tak naprawdę jest miłość, gdzie ją można spotkać i w jaki sposób doświadczać, przeżywać? Sprostać temu niełatwemu zadaniu starają się młodzi ludzie, uczniowie wielu szkół z całej Polski. Formą literacką czy techniką plastyczną, próbują twórczo pokazać współczesne oblicza miłości, przekonując, że najważniejsza w życiu jest właśnie miłość.

KATEGORIA WIEKOWA

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

 

TECHNIKA I FORMA PRAC:

praca plastyczna: technika dowolna – ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby, kolaż;

forma pracy literackiej -wiersz;

 

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 • uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę;
 • nie przyjmujemy prac zbiorowych;
 • każda praca musi zawierać czytelne dane:

tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły oraz nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu).

 

TERMINY:

 • podpisane prace należy przesyłać do dnia 20 stycznia 2017 na adres: Katolickie Liceum, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów, ul. Słowackiego 1, 86-200 Chełmno – decyduje data stempla pocztowego;
 • informacje o nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej: www.klig.pl od 10 lutego 2017;
 • spotkanie laureatów oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się dnia 14 lutego 2017na rynku miejskim w Chełmnie,
 • laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie uroczystości – przewidywany czas wręczenia : 17.30;
 • w przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody, zostanie ona przesłana pocztą;

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 • zgodność z tematem;
 • interpretacja własna tematu;
 • walory artystyczne;

UWAGA!

Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY