Stowarzyszenie LGD Chełmno organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne o Lokalnej Strategii Rozwoju, 28.04.2017 r.

Stowarzyszenie LGD Chełmno organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne o Lokalnej Strategii Rozwoju.

Miejsce spotkania Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu, ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno