Spotkanie z poezją Zazy Wilczewskiej, 20.09.2017 r.