Spotkanie informacyjne dot. montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła z dofinansowaniem 50 proc. ze środków unijnych, 10.03.2020.

Burmistrz Miasta Chełmna oraz Fundacja GlobalECO serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące montażu instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji  fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła z 50 proc. dofinansowaniem ze środków unijnych. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania instalacji oraz warunki uczestnictwa w programie. Dodatkowo przedstawione zostaną możliwości finansowania inwestycji ze środków pochodzących z budżetu miasta.  Spotkanie odbędzie się we wtorek (10 marca) o godz. 18:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Chełmna (sala nr 102).

 

 

 

Celem programu jest montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gminy. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwala on na sfinansowanie 50 proc. wartości inwestycji. 

Urząd Miasta Chełmna