Spotkanie autorskie z dr. Markiem Sikorskim pt.: Kamień smoczy. Historia pewnej mistyfikacji medycznej, 18.10.2017 r.

18 października 2017 roku o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie autorskie z dr. Markiem Sikorskim pt.: Kamień smoczy. Historia pewnej mistyfikacji medycznej. Prelekcji towarzyszą dwie wystawy, jedna nosi tytuł spotkania, druga Na tropach smoka wawelskiego. Autor jest z zawodu historykiem sztuki, doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Napisał m. in.:  Na granicy legendy i wiary (1993), Błogosławiony Czesław. Patron Wrocławia (1993), Sekrety sanktuarium w Bardzie (1993), An der Grenze der Legende und des Glaubens (1994), Smok wawelski w kręgu mitu i historii (2012), Nysa śląskim Rzymem zwana (2013), Smoki i smokobójstwo (2015), Na tropach smoka wawelskiego (2016) itd.