„Rola Chełmna w procesie dążenia do niepodległości” – wykład Anny Soborskiej-Zielińskiej 8 września 2018 r.

„Rola Chełmna w procesie dążenia do niepodległości” – wykład Anny Soborskiej-Zielińskiej 8 września 2018 r.

 

W sobotę, 8 września o godz. 12:00 zapraszamy do pięknego gotycko-renesansowego Ratusza (Rynek 28) w Chełmnie na wykład Anny Soborskiej-Zielińskiej poświęcony roli Chełmna w procesie dążenia do niepodległości. Prelekcja będzie połączona ze zwiedzaniem ekspozycji i prezentacją najciekawszych wydarzeń, osób oraz placówek działających w mieście na przestrzeni XIX i XX w.

 

Szczególny wkład Chełmna w tę długą 148-letnią drogę do niepodległości to przede wszystkim staranne i długotrwałe pielęgnowanie języka polskiego poprzez prasę, wydawnictwa przeznaczone dla najbiedniejszych oraz szkolnictwo. Niekwestionowaną rolę odegrało tu Gimnazjum Chełmińskie, które wykształciło rzesze Polaków przygotowanych do pracy w wolnej Ojczyźnie. Powstałe w 1895 r. Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” rozwijało tężyznę fizyczną swych członków tak potrzebną do ewentualnego czynu zbrojnego czy też pracy w odrodzonej Polsce. W budowanie poczucia i przynależności narodowej włączył się aktywnie teatr amatorski organizując przedstawienia teatralne oparte o klasykę literatury polskiej oraz Kościół a szczególnie proboszczowie chełmińskiej fary z ks. Zygmuntem Rogalą na czele. Prowadził on parafię chełmińską pod rządami dwóch państw, w czasach wojny i pokoju oraz był duszą pracy narodowej.

 

Organizator: Muzeum Ziemi Chełmińskiej

 

Kontakt: Muzeum Ziemi Chełmińskiej, tel. 56 686 16 41, naukowy@muzeumchelmno.pl