„PRAWO – DLA NGO” – szkolenie dla organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego

PRAWO – DLA NGO”  –  szkolenie  dla  organizacji pozarządowych  z województwa kujawsko-pomorskiego 

 

 

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) –  zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na  szkolenie z zakresu prawnych aspektów tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych .

 

Podczas szkolenia, uczestnicy będą mogli zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tworzenia organizacji pozarządowych (  szczególnie stowarzyszeń i fundacji) oraz  poznać  w jaki sposób dostosować funkcjonowanie organizacji , aby działała zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałaby całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Oprócz podstaw „założycielskich”, trzeba znać wiele zagadnień formalno-prawnych.  Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy, ukierunkowane jest na – dbałość o to, aby organizacje pozarządowe w naszym województwie działały sprawnie. Podczas szkolenia będzie możliwość skonsultowania indywidualnych pytań z zakresu formalno-prawnego zarządzania organizacją pozarządową, pozyskania wiedzy np. w zakresie zgłaszania zmiany statutu, pozyskania statusu opp przez organizację, czy podpisywania umów z członkami zarządu.

 

Szkolenie prowadzi radca prawny,  a jednocześnie członek i założyciel organizacji pozarządowej z ponad 10 letnim doświadczeniem obsługi prawnej ngo, a zatem trener posiadający wiedzę i praktyczne doświadczenie funkcjonowania trzeciego sektora. 

 

Szkolenie jest realizowane w ramach zadania pod tytułem  Trener NGO – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i warsztatów dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2018 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN I GODZINY

CHEŁMNO

Starostwo Powiatowe w Chełmnie;  ul. Harcerska 1,  86-200 Chełmno

 

18 lipca 2018r.

warsztaty od 9.30 do 12.30

 

Adresaci szkoleń: Członkowie, wolontariusze, przedstawiciele   organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń  prosimy o wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl ,  najpóźniej do dnia 17.07.2018r, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia. 

 

Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl

 

Do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego