Podsumowanie konsultacji dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Miasta Chełmna, 23 października 2019 r.

Już w najbliższą środę (23 października) Burmistrz Miasta Chełmna serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące “Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Chełmna (nr 102, partner). 

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce NASZE MIASTO – organizacje pozarządowe: http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1532&bip_id=8037.