Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Do 9 lutego trwa otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

NSP odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.).

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r. Regulamin oraz formularze do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bit.ly/2MuOlvs

Więcej na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na stronie GUS: https://spis.gov.pl/Index

Urząd Miasta Chełmna