Otwarcie Średniowiecznej Izby Tortur, Chełmno, 24 kwietnia 2016 r.

Otwarcie Średniowiecznej Izby Tortur

“Zastęp Rycerski z Chełmna”
wszem i wobec oznajmia,

iż otwiera
Średniowiecznej Izbę Tortur
na Osadzie Średniowiecznej

przy ul. Kościelnej 7 w Chełmnie
dnia 24.04.2016 roku.

“Wszystkich śmiałków ciekawych jakich to sposobów i narzędzi dawniej używano serdecznie zapraszamy. A uprzedzić wypada, że obrazy i opisy torturowania, kiedyś pospolite – dziś drastyczne wydawać się mogą. Tedy pod rozwagę rodziców podajemy, czy pacholęta ze sobą zabrać zechcą.
A i to ogłosić chcemy, że opłaty nijakiej pobierać nie będziemy.


Źródło i więcej informacji:

Facebook'”Zastępu Rycerskiego z Chełmna” >>>
Program:
24 kwietnia 2016 roku
Średniowieczna Osada Rycerska, ul. Kościelna 7,
– godz. 11.00 – otwarcie Średniowiecznej Izby Tortur
– w godz. 11.00 -15.00 – bezpłatne zwiedzanie Średniowiecznej Osady Rycerskiej i Izby Tortur,


Organizator:
„Zastęp Rycerski z Chełmna”

Wydarzenie odbywa się w ramach
Inauguracji Sezonu Turystycznego w Chełmnie


Więcej informacji zapraszamy na
 www.inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel

oraz