Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transporty zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transporty zbiorowego.

 

 

Treść

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXI/161/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie organizowania miejskich przewozów pasażerskich, Burmistrz Miasta Chełmna ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Miasto Chełmno reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, którego zadaniem jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Chełmna. 

 

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 

3. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:

a) rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie miejskich autobusowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym,

b) określenie linii komunikacyjnych: miejskie przewozy pasażerskie obejmują obszar Gminy Miasto Chełmno, dla której Miasto jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Planowana linia komunikacyjna przebiegać będzie ulicami: Brzoskwiniowa – M.C. Skłodowskiej – Łunawska – Polna – Pl. Wolności- Rynek – Chociszewskiego- Rydygiera-Osnowska.

 

4. Przewidywana data zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 

5. Przewidywany czas trwania umowy 3 lata (36 miesięcy) od daty zawarcia umowy.

 

6. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: 

– Biuletyn Informacji Publicznej,
– tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Chełmnie,
– Strona internetowa organizatora.

 

 

Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz

Chełmno, 16 maja 2022 r.