Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 30.06.2020

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXI/161/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie organizowania miejskich przewozów pasażerskich, Burmistrz Miasta Chełmna ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Miasto Chełmno reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, którego zadaniem jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Chełmna.

  1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.

  1. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:
  2. rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie miejskich autobusowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym,
  3. określenie linii komunikacyjnych: miejskie przewozy pasażerskie obejmują obszar Gminy Miasto Chełmno, dla której Miasto jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Planowana linia komunikacyjna przebiegać będzie ulicami: Brzoskwiniowa – M.C. Skłodowskiej – Łunawska – Polna – Pl. Wolności – Rynek – Chociszewskiego – Rydygiera – Osnowska.
  4. Przewidywana data zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
  5. Przewidywany czas trwania umowy 5 lat (60 miesięcy) od daty zawarcia umowy.
  6. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

  1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

– Biuletyn Informacji Publicznej,

– Tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Chełmnie,

– Strona internetowa organizatora.