Odbiór worków na odpady, 28.10.2020

W związku z masowym wynoszeniem worków na odpady z pojemnika wystawionego przed budynkiem urzędu, informujemy, że od dziś worki odbierać można wyłącznie w siedzibie Straży Miejskiej.
Urząd Miasta Chełmna