Obowiązkowa segregacja odpadów. Ważne komunikaty, 3 stycznia 2019.

Szanowni Państwo,

Od nowego roku rozpoczęliśmy wdrażanie systemu obligatoryjnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Podkreślamy – pierwszy kwartał bieżącego roku to okres WDRAŻANIA zmian. Zakładamy, że wszystkie kontrole w tym czasie będą miały charakter edukacyjny. Liczymy na współpracę z mieszkańcami, właścicielami, wspólnotami i spółdzielnią.

Harmonogram wywozu odpadów, w tym odpadów wielkogabarytowych, odnajdziecie Państwo pod adresem –  https://bit.ly/2rP1XqX.

Odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne i metale oraz szkło) można zbierać na własnej nieruchomości (domek jednorodzinny lub kamienice) w workach (do pobrania na parterze Urzędu Miasta Chełmna) i wystawiać zgodnie z harmonogramem lub na bieżąco wynosić do „dzwonów”, czyli wysp śmieciowych rozmieszczonych na terenie miasta. Jest ich niemal 70. Zachęcamy do spojrzenia na przygotowaną mapę (dostępna pod adresem – https://bit.ly/2SL2q8I).

Odrębną kategorię odpadów stanowią bioodpady. Możliwa jest ich zbiórka w worki (dostępne również na parterze Urzędu Miasta Chełmna), nieodpłatne wyposażenie nieruchomości w pojemnik na bioodpady (domki jednorodzinne i spółdzielnia zostały w nie już wyposażone, w miarę składanych deklaracji wyposażane są kolejne nieruchomości, w tym kamienice staromiejskie). W przypadku nieruchomości jednorodzinnych możliwe jest uzyskanie ulgi w wysokości 1,5 zł na osobę z tytułu kompostowania. Kompostownik można wskazać w deklaracji. Wzór dostępny w załączniku pod adresem – https://bit.ly/2QLE3oG.

Szczegółowe informacje dot. zmian w gospodarowaniu odpadami, w tym najważniejsze zasady i wskazówki dotyczące segregacji, znajdują się w broszurze pod adresem – https://bit.ly/2YSOs5V.

Prosimy Państwa o zwracanie uwagi na kolory pojemników. Większość z nich nie ma odpowiedniego koloru, natomiast jest prawidłowo oznakowana, co wypełnia ustawowy obowiązek.

Więcej ważnych komunikatów znajdziecie Państwo pod adresem –  https://bit.ly/37wSIuH.

Jeżeli nie wiecie Państwo, gdzie wrzucić daną rzecz, a nie znaleźliście jej w broszurze, polecamy skorzystać ze strony: https://segregujto.pl.

Urząd Miasta Chełmna