Obchody Święta Wojska Polskiego w garnizonie Bydgoszcz

Szef inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Dowódca Garnizonu Bydgoszcz i Wojewoda Kujawsko-Pomorski zapraszają serdecznie mieszkańców miasta i regionu na spotkanie z wojskiem.

 

Wojsko Polskie – Bydgoszcz