Nowe zasady gospodarowania odpadami od stycznia 2020!

Szanowni Państwo,

Od 1 tycznia 2020 r. na terenie Chełmna wdrażamy nowe zasady dot. obowiązkowej segregacji odpadów. Zmiany wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a do ich wprowadzenia zobligowane są wszystkie gminy w kraju.

W Urzędzie Miasta Chełmna, jednostkach podległych, w tym m.in. szkołach i instytucjach kultury, mogą Państwo znaleźć broszurę przedstawiająca najważniejsze zasady i wskazówki dot. segregowania odpadów. Broszura trafi także bezpośrednio do Państwa domów wraz z zawiadomieniem o zmianie stawek za odbiór śmieci.

Broszura dostępna pod linkiem ➡️ https://bit.ly/2YSOs5V

Uczmy się wspólnie zasad segregacji. Dzielmy na 5 i róbmy to na 5! 

Urząd Miasta Chełmna