Nasz świat ma 790 lat!

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Panorama Chełmna, Fot. Michał Rakowski

 

Nasz świat ma 790 lat!

 

Historia różnie obeszła się z dorobkiem miast. Niektóre z nich sięgają po wirtualną rzeczywistość by choć na chwilę przywołać swą dawną świetność. Nasz świat nie jest wirtualny. 790 lat historii codziennie wita nas w zakamarkach i ulicach miasta na 9 wzgórzach…

28 grudnia Roku Pańskiego 1233, na kanwie „Przywileju Chełmińskiego”, narodziły się miasta Chełmno i Toruń. Były to jednocześnie narodziny nowoczesnej idei, która w kolejnych stuleciach połączyła swoim kodem genetycznym aż 225 polskich i europejskich miast oraz 1364 wsie i osady.

 

Nasz 790-letni Jubilat otrzyma z okazji swego święta wyjątkowy prezent – pieczołowicie odrestaurowaną, dawną Salę Sądową Ratusza, będącego jedną z ikon polskiego renesansu.

 

 

Mijający rok był dla Ziemi Chełmińskiej pełen symbolicznych dat. Obchodziliśmy 550-rocznicę urodzin i 480-rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika, a także utworzenie, przed 550 laty, Akademii Chełmińskiej.

 

28 grudnia Roku Pańskiego 1233, na kanwie „Przywileju Chełmińskiego”, narodziły się miasta Chełmno i Toruń. Były to jednocześnie narodziny nowoczesnej idei, która w kolejnych stuleciach połączyła swoim kodem genetycznym aż 225 polskich i europejskich miast oraz 1364 wsie i osady.

Jubileusz Chełmna jest okazją do tego, by po raz kolejny przywołać bogate dziedzictwo, które łączy historyczne grody lokowane na „Prawie Chełmińskim” i podkreślić wyjątkową rolę miasta na dziewięciu wzgórzach.

W kontekście Przywileju Chełmińskiego z dumą mówimy o Chełmnie: Miasto miast
– podkreśla burmistrz, Artur Mikiewicz. „Zastosowany tu po raz pierwszy średniowieczny wzorzec materializował bowiem nową formę osadnictwa” – wyjaśnia burmistrz. Co równie istotne  –  przez kolejne stulecia Przywilej regulował najważniejsze dziedziny życia społeczno-gospodarczego miast – m.in. powoływał radę miejską, a więc ówczesny samorząd. Dziś moglibyśmy to zjawisko nazwać kompleksowym zarządzaniem miastem”, dodaje Mikiewicz.

            Przywilej zwalniał miasto z cła i „niesłuszych podatków” na rzecz zakonu krzyżackiego, regulował służbę wojskową i dawał kobietom prawo dziedziczenia majątku. Liczne korzyści przyciągały zatem nowych mieszkańców, ale też kupców z Europy Zachodniej i Królestwa Polskiego. W ten sposób Chełmno stało się „średniowiecznym miastem wzorcem”.

Choć oryginał „Przywileju Chełmińskiego” pochłonął pożar, w niemieckim w Archiwum Państwowym 
w Dahlem, znajduje się jego odnowiona w 1251 roku wersja, której wykonanie zlecił Wielki Komtur, Mistrz Krajowy zakonu krzyżackiego Eberhard von Seyn.

Miasto przypomina zaś treść swojego „aktu urodzenia” w Muzeum Ziemi Chełmińskiej, gdzie eksponuje fotokopię tego dokumentu.

Zacny, 790-letni Jubilat otrzyma z okazji swego święta wyjątkowy prezent – pieczołowicie odrestaurowaną dawną Salę Sądową Ratusza, będącego jedną z ikon polskiego renesansu.

„Wszystko, co można było wykonać z zachowaniem prawdy historycznej i sztuki konserwatorskiej, zostało wykonane” – zapewnia Adam Jendryczka, dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej. „Czteroosobowy zespół konserwatorski przez blisko 2 lata wykonywał prace na ścianach  i sklepieniu sali, odkrywając fragmenty polichromii z XVI i XVIII w. Odsłonięte na glifach okiennych motywy: ręka trzymająca wahadło, waga, zwierciadło i słońce, są najprawdopodobniej najstarszymi elementem wystroju. Sala zyskała też posadzkę wzorowaną na tej, która zdobiła podłogę pomieszczenia w XVI w. Mam nadzieję, że efekt końcowy ucieszy dumnych ze swego dziedzictwa mieszkańców i przyciągnie licznych gości” – podsumowuje gospodarz Muzeum.

Więcej na: 790-lecie lokacji Chełmna i Prawa Chełmińskiego (1233-2023) – Chełmno – miasto zakochanych (chelmno.pl)

 

 

 

Fot. Krzysztof Kujawa
 

 

Prace konserwatorskie oraz modernizację instalacji w Ratuszu wykonano dzięki montażowi finansowemu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z budżetu Miasta Chełmna oraz Starostwa Powiatowego w Chełmnie.