Nabór na stanowisko ds. dróg i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta Chełmna, do 20 sierpnia 2019.

Trwa nabór na stanowisko ds. dróg i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta Chełmna. 
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: tutaj
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 15.30.
 
 
➡️ Osobiście (Biuro Informacji Publicznej, partner) w zamkniętej kopercie,
➡️ Pocztą elektroniczną na adres: biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego
➡️ Pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do urzędu)
z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. dróg i infrastruktury technicznej