Miasto Chełmno otrzymało dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu Cyfrowa Gmina

baner Cyfrowa Gmina

 

Miasto Chełmno otrzymało dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu Cyfrowa Gmina

 

Miasto Chełmno otrzymało dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu Cyfrowa Gmina na podniesienie ochrony przed zagrożeniami oraz na wzmocnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych w sieci komputerowej.

 

 

W ramach grantu zaplanowano zakupy: serwerów wraz z oprogramowaniem, macierzy dyskowej, przełączników sieciowych, rozbudowę zabezpieczeń logicznych – UTM, laptopy,  edukacja cyfrowa urzędników, szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, oprogramowanie do automatyzacji tworzenia kopii bezpieczeństwa całego środowiska produkcyjnego.  Obligatoryjnie przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta w Chełmnie.

 

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Umowa opiewa na kwotę 576150,00 zł.