Kwesta na chełmińskim cmentarzu, 27 października 2018 r.

Kwesta na chełmińskim cmentarzu, 27 października 2018 r.

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Zasłużonych Chełminian powstał w 1998 roku. Jego głównym celem jest ratowanie nagrobków zasłużonych obywateli naszego miasta. Komitet zbiera pieniądze na te przedsięwzięcia poprzez sprzedaż cegiełek i licytacje różnych przedmiotów. Od 2004 roku organizowane są również kwesty na cmentarzu parafialnym. Osoby kwestujące to m.in. władze miasta, przedstawiciele muzeum, biblioteki, przewodnicy oraz nauczyciele i wiele innych. Kwestujących wspiera spore grono młodzieży z chełmińskich szkół. Z zebranych funduszy odrestaurowano już nagrobki m.in. lekarza Leona Polewskiego, proboszcza ks. Pobłockiego czy artysty – plastyka Mariana Czyżewskiego. Ponadto ufundowano na cmentarzu parafialnym symboliczny pomnik upamiętniający zasłużonych chełminian, którzy spoczęli na innych cmentarzach.

 

Tegoroczna kwesta odbędzie się na cmentarzu parafialnym w dniu 27 października 2018 roku (sobota) w godzinach 10.00 – 13.00.

 

Osoby, które nie mogą osobiście wrzucić „symbolicznej złotówki” do puszki na cmentarzu, mogą dokonać wpłaty na konto Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Zasłużonych Chełminian: Bank Spółdzielczy Chełmno

 

38 9486 0005 0000 1528 2000 0002

 

Włączmy się w ratowanie najstarszych nagrobków. Ocalimy pamięć o potomnych a zarazem pozostawimy ślad naszych czasów.

 

Opr. i foto A. Grzeszna-Kozikowska