„Książki naszych marzeń”

„Książki naszych marzeń”.

     W roku szkolnym 2015/2016 realizowany był   rządowy programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Celem programu był przede wszystkim zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Wsparcie finansowe na zakup książek przysługiwało organom prowadzącym publiczne                   i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne                    w zakresie szkoły podstawowej.

Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależała od liczby uczniów. Maksymalne dofinansowanie dla szkół liczących powyżej 170 uczniów wynosiło do 2 170 zł. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Gmina Miasto Chełmno na podstawie złożonego wniosku otrzymała dofinansowanie                    dla szkół podstawowych w wysokości:

Szkoła Podstawowa   nr 1-  1 590,55 zł

Szkoła Podstawowa   nr 2-   2 160,00 zł

Szkoła Podstawowa   nr 4-   2 170,00 zł

Łącznie z wkładem własnym na zakup książek przeznaczono 7 593,15 zł.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne kupiły książki, które nie są podręcznikami. Książki te były wybierane przez uczniów, dzięki czemu są to lektury, które ich autentycznie interesują i są bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.

Uczniowie byli też zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych. W ramach programu przewidziana była także współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne konsultowały zakupy nowości z  biblioteką publiczną, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki wspólnie organizowały wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.