KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020

Burmistrz Miasta Chełmna
 
w oparciu o Uchwałę nr XVII/118/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miasto Chełmno,
 
zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.
 

Opinie i uwagi dotyczące projektu Programu można zgłaszać na załączonym formularzu w następujący sposób:

1)pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno;
2)osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna, pokój nr 101, do godz. 15.30;
3)drogą elektroniczną na adres e-mail: organizacje_pozarzadowe@chelmno.pl;
4)faksem na nr 56 677 17 74.

Termin zgłaszania propozycji upływa 24 września 2019 r. godz.15.30

Wszelkie sugestie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

 

Więcej informacji na stronie Konsultacje społeczne 2020