Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023. Spotkanie konsultacyjne, 29 kwietnia 2019 r.

Burmistrz Miasta Chełmna zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, radnych, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne poświęcone opracowaniu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023.

 

Celem spotkania jest:

 

Omówienie i ocena propozycji modyfikacji listy projektów rewitalizacyjnych dla obszaru rewitalizacji Miasta Chełmna oraz:

 

  • zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,
  • przedstawienie nowych projektów rewitalizacyjnych,
  • uzasadnienie rezygnacji z niektórych projektów rewitalizacyjnych,
  • omówienie zmian w pozostałych projektach,
  • przedyskutowanie wpływu proponowanych modyfikacji na pozostałe części dokumentu,
  • omówienie ewentualnych uwag do dokumentu, które można zgłaszać w wersji elektronicznej lub papierowej za pomocą formularza dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta Chełmna (sala nr 102).

Termin spotkania: 29 kwietnia 2019 r., godz. 16. 

 

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!

 

Komunikat Burmistrza Miasta Chełmna

 

Wszystkie niezbędne informacje, w tym projekt konsultowanego dokumentu, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce PROGRAM REWITALIZACJI . Informacje dostępne pod adresem: http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1639

 

Kontakt: 

Wydział Techniczno-Inwestycyjny 

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

e-mail: ti@chelmno.pl 

tel. 56 677-17-89