Konsultacje społeczne dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności

 

Konsultacje społeczne dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno zaprasza na konsultacje społeczne dla mieszkańców i podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności w sprawie realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2027. 

 

Podczas tych spotkań chcielibyśmy: 

– poznać potrzeby mieszkańców,

– omówić możliwości wykorzystania lokalnego potencjału, 

– zaplanować innowacyjne pomysły na projekty aktywizujące społeczność,

– porozmawiać o dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Chełmna.

 

 

Wszystkie konsultacje odbędą się w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych na ul. Grudziądzkiej 36. 

 

 

Odbędzie się 9 spotkań w następujących terminach: 

 

07 listopada br. – godz. 11.00 (poniedziałek)

08 listopada br. – godz. 16.00 (wtorek)

09 listopada br. – godz. 14.00 (środa)

 

 

14 listopada br. – godz. 11.00 (poniedziałek)

15 listopada br. – godz. 16.00 (wtorek)

16 listopada br. – godz. 14.00 (środa)

 

 

21 listopada br. – godz. 11.00 (poniedziałek)

22 listopada br. – godz. 16.00 (wtorek)

23 listopada br. – godz. 14.00 (środa)

 

 

Chcemy wspólnie ustalić to, co jest ważne dla Chełmna!

 

Serdecznie Państwa zapraszamy! 

 

Zależy nam na jak największej frekwencji, aby w jak największym stopniu poznać potrzeby mieszkańców z perspektywy różnych grup wiekowych, jak i zawodowych.