Konkurs na Dyrektora Chełmińskiego Domu Kultury, 23.03.2020.

Trwa konkurs na dyrektora Chełmińskiego Domu Kultury, najważniejszej instytucji kultury w Chełmnie.

Dyrektor ChDK będzie sprawował swoją funkcję przez 5 lat. Po upływie kadencji będzie miał prawo ubiegać się o reelekcję, a ponowny wybór nastąpi w drodze konkursu. Nowego dyrektora wybierze komisja konkursowa składająca się z reprezentantów Urzędu Miasta Chełmna, Rady Miasta Chełmna, pracowników Chełmińskiego Domu Kultury oraz reprezentantów chełmińskich organizacji pozarządowych, działających w obszarze kultury. 

 

 

 

Wymagania konkursowe i inne szczegółowe informacje dot. dokumentów aplikacyjnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (TUTAJ). Jednym z najważniejszych elementów rekrutacji, do którego muszą przygotować się osoby ubiegające się o stanowisko, jest przedstawienie koncepcji włączania mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w kształtowanie oferty kulturalnej miasta i jej realizacji.

 

 

 

 

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 15.30. Można składać je osobiście (Biuro Informacji Publicznej UM) w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Chełmińskiego Domu Kultury”.

Urząd Miasta Chełmna