Koncert “Z Piotrem z Grudziądza przez muzykę dawnej Europy” oraz wystawa “Barwy Muzyki Piotra z Grudziądza” w ramach IV Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza, Chełmno – 8 września 2018 r.

Festiwal Piotra

Koncert “Z Piotrem z Grudziądza przez muzykę dawnej Europy”
oraz wystawa “Barwy Muzyki Piotra z Grudziądza”

w ramach IV Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza,

Chełmno – 8 września 2018 r.

 

W sobotę, 8 września 2018 r. zapraszamy do kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Chełmnie
na wydarzenia odbywające się
w ramach IV Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza.

 

Wystąpi:

Chór TIBI MARIAE, dyryg. Małgorzata Gołuńska-Michna

– godz. 18:00

 

Wystawa „Barwy Muzyki Piotra z Grudziądza” to wprowadzenie do koncertu nawiązujące do życiorysu i twórczości Piotra z Grudziądza

w godz. 15.00-20.00.

 

Miejsce:

Chełmno, Kościół pw. św. Piotra i św. Pawła, ul. Wodna

 

Organizator:

Fundacja Piotra z Grudziądza https://fpzg.pl/

 

 

IV Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza

W sobotę, 8 września 2018 r. zapraszamy do kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Chełmnie na wydarzenia odbywające się w ramach IV Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza.

W godzinach od 15:00 do 20:00 we wnętrzach kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Chełmnie będzie można zobaczyć interesującą wystawę Barwy w muzyce Piotra z Grudziądza”. Prace powstały na lekcjach plastyki, a inspiracją dla uczniów były utwory muzyki średniowiecznej – w tym kompozycje Piotra z Grudziądza, takie jak „Predulcis eurus turbinis” i „Kyrie fon bonitatis”. Uczniowie przeżywali ich niezwykłość i utrwalali barwy oraz faktury słuchanych kompozycji w pracach plastycznych wykonywanych różnorodnymi technikami. Artystyczne reminiscencje muzyki w pracach młodych twórców zawierają jej ekspresję, lekkość i finezję. Prace wykonali uczniowie ZSP w Łasinie pod kierunkiem Marleny Kminikowskiej-Grzesiak.

 

Tego samego dnia, o godz. 18:00 zostanie zaprezentowany koncert „Z Piotrem z Grudziądza przez muzykę dawnej Europy” w wykonaniu chóru TIBI MARIAE z Grudziądza pod dyrekcją Małgorzaty Gołuńskiej-Michna.

 

Piotr z Grudziądza był XV-wiecznym poetą łacińskim i kompozytorem, absolwentem Akademii Krakowskiej i kapelanem króla niemieckiego i cesarza Fryderyka III. Jego utwory znane były szeroko w Europie Środkowej, gdzie wykonywali je uczniowie i studenci, zakonnicy i mieszczanie, najchętniej na terenie Polski i Czech lecz również w krajach niemieckojęzycznych. Niektóre z kompozycji Piotra z Grudziądza zyskały wielką popularność, sięgającą połowy XVII wieku. W jego dorobku znajdujemy zarówno proste, łacińskie pieśni, jak też wyrafinowane pod względem konstrukcji motety i kanony. Twórczość kompozytora z Grudziądza jest wciąż odkrywana, a jego utwory trafiają do repertuaru najważniejszych zespołów muzyki dawnej. Zachwyca, dziwi i intryguje, ukazując niezwykłe więzi łączące kraje i narody Europy Środkowej (dr hab. Paweł Gancarczyk – profesor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk).

 

Podczas koncertu będą wykonane utwory stanowiące korzenie  polskiej kultury muzycznej, które kształtując tożsamość  polską  stały się elementami dziedzictwa europejskiego zwłaszcza Europy Środkowej.

 

Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza wykracza poza ramy festiwalu muzycznego. To wielowątkowy projekt muzyczno-edukacyjny, który promując muzykę dawną wykorzystuje współczesne formy angażowania odbiorcy. Nawiązując do lokalnej tożsamości nie zapomina o szerszym kontekście sięgającym poza Europę. Przybliżając twórczość i postać Piotra z Grudziądza, pobudza wrażliwość i inspiruje.

 

Organizator: Fundacja Piotra z Grudziądza

 

Kontakt: Fundacja Piotra z Grudziądza, tel. 56 696 80 81, fundacja@fpzg.pl